دریافت کد ساعت
سفارش تبلیغ
سئو روز
سئو روز
راسخان در دانش کسانی اند که دست نیکی و زبان راست و دل صاف وعفّت شکم و فرج دارند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :56
بازدید دیروز :14
کل بازدید :623680
تعداد کل یاداشته ها : 51
100/2/26
1:55 ع
مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد صادقی[91]

خبر مایه
پیوند دوستان
 
ندیر لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی) سفیر دوستی ستاره .: شهر عشق :. طریق یار «ایهاالناس بدانید گدای حسنم» درس های زندگی عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر) اخراجی های جدید بی نام هر چی تو فکرته تنهاترین عاشق پاتوق دخترها وپسرها این نیز بگذرد ... همسایه خورشید بادله گشت ساحل عاشقی مشق عشق عدالت جویان نسل بیدار صل الله علی الباکین علی الحسین Sense Of Tune سفر نامه عشق پنهان عزیز دل احساس ابری داود ملکزاده خاصلویی شهد دوست خوب یالان دنیا دهاتی دکتر علی حاجی ستوده از ایلجیما خوشگل تر؟؟؟ به یاد تو عشق استقلال دختری به سوی آسمان گالری سریال ها، فیلم ها، کارتون های ایرانی و خارجی و نرم افزار کتب الکترونیک، مجلات روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، فنی، مهندسی، اخلاق اسلامی یاهو 98 بانک سوالات انگلیسی(فراهانی) آموزشگاه ابدی2 بهترین نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی دبیرستان شبانه روزی ولیعصرگراش عربی مرودشت خسروبهمنی نام شناسی و ریشه واژه ها shia آموزش عربی راهنمایی ودبیرستان( وبلاگ دیگری از خودم) البرز جهرم ذبیح اله پرنسس «روزهای سردعاشقی» نِـــمیـــدونَــم بَــرا چـــی بـــا تــوخــوبــه هَــمــه چــی

در درس ششم با چهار نوع ضمیر آشنا می شویم.

ضمایر منفصل  مرفوع

ضمایر منفصل منصوب

ضمایر متصل به سه قسم کلمه (ضمایر متصل منصوب یا مجرور)

ضمایر متصل مرفوعی

1- هوَ             او

إیّاهُ              او را

ـهُ،ـهِ             ـَشَ

الف (ا)

2-هُما        آن دو

إیّاهُما          آن دو را

ـهُما ،ـهِما       ـِشان

واو ( و )

3-هُم          آنان

إیّاهُم            آنان را

ـهُم، ـهِم         ـِشان

نون (ن )

4- هىَ            او

إیّاها             او را

ـها                ـَش

تَ

5-هُما        آن دو

إیّاهُما          آن دو را

ـهُما، ـهِما       ـِشان

تُما

6-هُنَّ          آنان

إیّاهُنَّ           آنان را

ـهُنَّ، ـهِنَّ       ـِشان

تُم

7- أنتَ           تو

إیّاکَ             تو را

ـکَ               ـَت

تِ

8- أنتما  شما دو تا

إیّاکُما        شما دوتا را

ـکُما             ـِتان

تُما

9- أنتم          شما

إیّاکُم            شما را

ـکُم              ـِتان

تُن َ

10- أنتِ        تو

إیّاکِ             تو را

ـکِ              ـَت

تُ

11- أنتما شما دو تا

إیّاکُما        شما دوتا را

ـکُما            ـِتان

نا

12- أنتنَّ        شما

إیّاکُنَّ           شما را

ـکُنَّ            ـِتان

ی

13- أنا         من

إیّاىَ            مرا

ـى              ـَم

 

14- نَحنُ      ما

إیّانا             ما را

ـنا              ـِمان

 

 

نکته ها

(شاهَدْتُک        عَلَیکَ   أخوکَ)

?نکته  1: ترجمه ی ضمایر متصل به سه قسم کلمه یا( ضمیر متصل نصب و جر) را می توان

 با ترجمه ی ضمایر منفصل یکی دانست. این ضمایر به هر سه نوع کلمه متّصل می شوند. مثال:

شاَهَدتُ + ـکَ = شاهَدتُکَ: تو را دیدم

عَلَی + ـکَ     = عَلَیکَ :    بر تو

أخو + ـکَ     = أخوکَ :   برادر تو 

ـهُ       ـهِ               

ـهُما    ـهِما

ـهُم     ـهِم

ـهُنَّ     ـهِنَّ

نکته2: هر گاه ضمایری مانند إیّاک در اوّل جمله بیایند؛

ترجمه فارسی را با «فقط» یا «تنها»  شروع    می کنیم. 

? إیاکَ نعبُدُ? : فقط تو را می پرستیم. یا تنها تو را می پرستیم.

نکته3: ضمایرمتصل منصوبی ومجروری هرگاه این ضمایر به فعل متصل شوند

منصوبی ومفعول محلا منصوب میباشند   ضَرَبَه   یضربونَه

وهرگاه این ضمایر به اسم وحرف متصل شوند مجروری هستند

به اسم نقش مضاف الیه دارند وبه حرف مجرور به حرف جر میباشند     کتابَه           فیه

نکته5: ضمیر  ی هرگاه این ضمیر به فعل متصل شود باید قبل از آن حرف نون (ن) بیاید

ضَرَب+ی= ضَرَبنی

نکته6:ضمیر  (نا) این ضمیر هم درضمایر متصل مرفوعی است

وهم منصوبی مجروری است برای شناخت آن باید به قبل آن نگاه کنیم

 اگر ساکن بود مرفوعی وفاعل است و اگرقبل آن متحرک باشد مصوبی ومفعول به است

ضَرَبºنا           ضَرَبَنا    اولی مرفوعی ودومی منصوبی است

 

ضمایر متصل فاعلی

ضمایر متّصل فاعلی چسبیده به فعل ماضی، مضارع و امر است؛ البتّه بعضی فعل ها ضمیر متّصل فاعلی ندارند بلکه ضمیر مستتر (یعنی پنهان ) دارند.

ضمایر متّصل فاعلی عبارتند از :

 ( ا، و، نَ، تَ، تُما، تُم، تِ، تُما، تُنَّ، تُ، نا، ى )

برای اینکه بهتر ضمایر متّصل فاعلی را بشناسیم و از طرفی بدانیم کدام فعل ها ضمیر متّصل فاعلی  ندارند بلکه ضمیر مستتر دارند؛ به جدول زیر توجّه  کنید:

ماضی

مضارع

امر

فَعَلَ    ضمیر مستتر هوَ

یفعَلُ      ضمیر مستتر هو

 

فَعَلـا             ا

یفعَلـانِ              ا

 

فَعَلوا            و

یفعلونَ              و

 

فَعَلَتْ  ضمیر مستتر هىَ

تَفعلُ     ضمیر مستتر هىَ

 

فَعَلَتا           ا

تَفعلـانِ               ا

 

فَعَلْنَ           نَ

یفعَلْنَ               نَ

 

فَعَلْتَ          تَ

تَفعَلُ     ضمیر مستتر أنتَ

اِفعلْ    ضمیر مستتر أنتَ

فَعَلْتُما          تُما

تَفعلـانِ              ا

اِفعَلـا              ا

فَعَلْتُم           تُم

تَفعَلونَ             و

اِفعَلوا              و

فَعَلْتِ           تِ

تَفعلیـنَ              ى

اِفعَلى              ى

فَعَلْتُما           تُما

تَفعلـانِ              ا

اِفعلـا               ا    

فَعَلْتُنَّ           تُن

تَفعَلْنَ              نَ

اِفعلْنَ             نَ

فَعَلْتُ           تُ

أفعَلُ       ضمیر مستتر أنا

 

فَعَلْنا            نا

نَفعَلُ     ضمیر مستتر نحن

 

 

خوب است بدانیم، فعل مضارع ( در حالتی که حروفی مانند لای نهی قبل از آن نباشند) مرفوع است یعنی آخرش  یا ُ دارد مانند یفعلُ، تفعلُ، أفعلُ، نفعلُ  و یا « نون عِوَض رفع» دارد. (یعنی نونی که به جای ُ آمده ) مانند: یفعلانِ، یفعلونَ، تفعلانِ، تفعلینَ، تفعلونَ.

امّا نون، در صیغه های جمع مؤنّث ( یعنی  صیغه های شماره 6 و 12) نون فاعلی است نه نون عوض رفع. به همین سبب هنگام ساختن فعل امر و نهی نون جمع مؤنّث حذف نمی شود.

نون وِقایة

هنگام اتصالِ فعل به ضمیرِ «ى» برای آسانی تلفّظ، حرفِ نونی میانِ فعل و  ضمیر «ى» می آید که به آن نون وقایه می گویند. مثال:

 

ضَرَبَ  + ى = ضَرَبَنـى : مرا زد           عَلَّمَ + ى = عَلَّمَنـى: به من یاد داد.

اِسألوا + ى = اِسألونـى: از من بپرسید.   یعْرِفُ + ى = یعْرفُنـى: مرا می شناسد.

 

توجّه :

توجّه  کنیم کلمه را با دقّت بخوانیم وگرنه دچار خطا می شویم. مثال:

نَصْرُنا: یاری ما/ نَصَرْنا: یاری کردیم/ نَصَرَنا : ما را یاری کرد.

 


91/4/25::: 8:50 ع
نظر()